top of page
  • Meex

Dennis Maes over veiligheid en kwaliteit bij Meex
Bij Meex staat veiligheid + kwaliteit op nummer 1. Meex streeft naar goede veiligheids- en kwaliteitsprestaties. Deze zaken zijn een verantwoordelijkheid voor iedereen binnen Meex, hierin worden de werknemers van Meex ondersteund door de directie en het management.

Dennis Maes is 47 jaar en KAM coördinator bij Meex: “In de functie als KAM coördinator heb ik een zeer diverse rol: gevraagd en ook ongevraagd adviseren, meedenken en verbeteringen aandragen. Mensen soms op een andere manier proberen te laten denken en kijken naar veiligheid. Ik zorg voor de opzet van het managementsysteem en zorg ervoor dat processen optimaal en gezond verlopen. De kwaliteit, veiligheid, arbo, milieu, coördineren op een gezonde veilige manier.” RI&E, staat voor risico-inventarisatie en evaluatie. Dit wil zeggen dat we als bedrijf onze risico’s in kaart brengen en maatregelen nemen om veiligheidsrisico’s weg te nemen of deze risico’s te verkleinen. Op bedrijfsniveau doen we dit met een bedrijfs RI&E, maar ook op projectniveau gebeurt dit, maar dan zeer project specifiek in samenspraak met opdrachtgever en onze uitvoerder. In een RI&E staat uiteindelijk beschreven wat de risico’s zijn en welke maatregelen en afspraken nodig zijn om veilig en gezond te kunnen werken. Medewerkers worden voor aanvang van werkzaamheden door hun uitvoerder voorgelicht en geïnstrueerd mede op basis hiervan. De RI&E is een tool om te werken aan veilig werken, gezond werken, langdurig ingezet zijn en blijven.


We spraken Dennis bij Meex op de werkplek. Waar komt de passie voor veiligheid bij jou vandaan?


“Als jong kind heb ik een deel van mijn vinger verloren. Mede hierdoor is een deel van mijn passie voor veiligheid en veilig werken ontstaan. Omdat ik zelf weet wat de gevolgen van een ongeval kunnen zijn. Ik wil graag dat mensen gezond en veilig kunnen werken.”Hoe worden nieuwe medewerkers opgeleid in veilig werken?


“Ze krijgen een opleiding op VGM = Veiligheid Gezondheid en Milieugebied en ze krijgen een Meex Veiligheidsboekje dat ze altijd kunnen inzien als naslagwerk.”Werkgroep Veiligheid MeexWat is de top 6 van de dagelijkse gevaarlijkste situaties op de werkvloer?1. Werken op hoogte, val risico en vallende voorwerpen.


2. Gevaarlijke stoffen. Vooral gevaarlijke stoffen waarmee je geconfronteerd kan worden bij opdrachtgevers.


3. Harde geluiden. Hiervoor wordt gehoorbescherming aangeboden.


4. Versplintering/ verspanende werkzaamheden zoals bij slijpen gebeurt.


5. Fysieke belasting door de gebruikte materialen en omvang, om medewerkers te helpen worden diverse tilhulpmiddelen ingezet.


6. Brandveiligheid.


“Standaard werkkleding bij Meex zorgt voor minder risico’s. Deze bestaat uit: Overal, helm, veiligheidsbril, veiligheidsschoenen, gehoorbescherming. De kleding is chemicaliën resistent, brandveilig en antistatisch. Daarnaast streeft Meex ernaar om de werknemer zo goed mogelijk te beschermen en aan zo min mogelijk risico’s bloot te stellen tijdens een project. Project specifiek worden aanvullende veiligheidsmiddelen ingezet, zoals bijvoorbeeld speciale handschoenen of adembescherming.”Hoe zit het met veiligheidsrisio’s op kantoor?


“Op kantoor zijn weer hele andere risico’s. Verkeerde houdingen kunnen zorgen voor RSI, last van rug en nek. Meex zorgt ook hier voor de juiste aanpassingen voor de medewerkers, zodat ook het kantoorpersoneel veilig en gezond kan werken.”Wat is in je carrière het meest risicovolle project geweest?


“Dat zijn vaak de grote hectische projecten waaraan met meerdere bedrijven en meerdere disciplines gewerkt wordt. Het moet toch veilig gebeuren met een strakke deadline. De opdrachtgever regelt dan de veiligheid. Boven en onder je werken vele honderden mensen samen. Het is van groot belang om dan de veiligheid goed in de gaten te houden.”Hoe ziet jouw dag eruit?


“Eerst is er een overleg met de projectleider over de uitvoering. Wat gaan we doen, zijn er dingen misgegaan Dan gaan de monteurs zelf de werkplek bekijken en bekijken wat er beter kan. Je kunt niet alles vooraf inschatten, soms zie je het pas op de werkplek zelf.”Het kan wel eens warm zijn op de werkplek, wat wordt daaraan gedaan om mensen niet oververhit te laten raken?


“Als het erg warm is kan er sprake zijn van “heat stress”, dan moet je extra maatregelen nemen om de gezondheid van de mensen te beschermen.

Bijvoorbeeld extra koelen, extra pauzes, extra drinken.

Hier wordt uiteraard tijdens de projecten rekening mee gehouden.”Wat doet de directie van Meex voor de veiligheid van de werknemers?


“De directie van Meex is echt betrokken bij de veiligheid van alle medewerkers. Hierdoor voelt iedereen zich op de werkvloer ook verantwoordelijk. Veiligheid begint bij de medewerker zelf, de vakman voert zijn werk goed uit, maar Meex ondersteunt daarbij 100%. Datgene waarvoor de medewerker ’s ochtends glimlachend wakker wordt moet de hoofdreden zijn voor veilig en gezond werken. De medewerker voert veilig zijn vak uit.”


“Het beleid van Meex is om de beste te zijn in veiligheid/kwaliteit en dat lukt uitstekend! Samen bewust veilig.”

354 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

コメント


bottom of page